Енергопостачальник

з розумними рішеннями

Товариство з обмеженою відповідальністю «СМАРТСОЛ»

Укласти договір

Договори

Український ринок електричної енергії реформується відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії».

Законом передбачається здійснення з 01.01.2019 розділення двох видів діяльності – розподіл та постачання електричної енергії, які раніше здійснювались однією компанією. З 01.01.2019 послуги з розподілу електричної енергії буде здійснювати оператор системи розподілу, а постачання електроенергії будуть здійснювати постачальники електроенергії.

Щоб продовжити користуватися електроенергією, споживачам необхідно приєднатися до Публічних договорів Про надання послуг з розподілу електроенергії та Постачання електроенергії.

Укласти договір про постачання електричної енергії споживачу можливо шляхом приєднання до публічного договору про постачання електричної енергії споживачу, що викладений на сайті, або шляхом укладення письмового договору.

В першому випадку, споживач знайомиться з текстом договору, що розташований нижче, та обирає комерційну пропозицію, за якою він готовий почати роботу. Для приєднання до публічного договору згідно розділу 6.1.5 Правил роздрібного ринку споживач має заповнити заяву-приєднання (наведена нижче) та надати наступні документи: 1) витяг або копія довідки, або копія виписки з ЄДР; 2) копія документа на підтвердження повноважень особи на укладення договору (витяг з установчого документа про повноваження керівника – для юридичних осіб, копія довіреності, виданої в установленому порядку), за необхідності; 3) перелік ЕІС-кодів точок комерційного обліку; 4) копія паспорту точки розподілу (за наявності); 5) заява про обрання тарифу диференційованого за періодами доби (за необхідності); 6) інформація щодо орієнтовного обсягу споживання на весь плановий період постачання з помісячною розбивкою; 7) належним чином оформлена довідка або копія акту звіряння розрахунків про відсутність у споживача простроченої заборгованості за договорами про постачання електричної енергії та про надання послуг системи розподілу/передачі.

В другому випадку споживач у довільній формі направляє постачальнику заяву, в якій висловлює зміни до істотних умов договору, з додаванням наступних документів: 1) витяг або копія довідки, або копія виписки з ЄДР; 2) копія документа на підтвердження повноважень особи на укладення договору (витяг з установчого документа про повноваження керівника – для юридичних осіб, копія довіреності, виданої в установленому порядку), за необхідності; 3) перелік ЕІС-кодів точок комерційного обліку; 4) копія паспорту точки розподілу (за наявності); 5) заява про обрання тарифу диференційованого за періодами доби (за необхідності); 6) інформація щодо орієнтовного обсягу споживання на весь плановий період постачання з помісячною розбивкою; 7) належним чином оформлена довідка або копія акту звіряння розрахунків про відсутність у споживача простроченої заборгованості за договорами про постачання електричної енергії та про надання послуг системи розподілу/передачі.

Звертаємо Вашу увагу, що зміна постачальника відповідно пп. 6.1.3. Правил роздрібного ринку електроенергії має бути завершена протягом періоду, що починається з дня повідомлення споживачем нового електропостачальника про наміри змінити попереднього електропостачальника, але у строк, що не перевищує 21 календарний день з дня вказаного повідомлення.

Договір

про постачання електричної енергії споживачу

Договір

електропостачальника про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії

Договір

про спільне використання технологічних електричних мереж

Договір

споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії

Нормативна база

Перелік нормативних документів, що регулюють відносини між електропостачальником та споживачами-юридичними особами на роздрібному ринку електричної енергії:

 1. Закон України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017 № 2019-VIII;
 2. Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність» № 1314-VII від 05.06.2014 р.;
 3. Закон України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку»;
 4. Закон України «Про захист прав споживачів» № 1023-XII від 12.05.91р.;
 5. Закон України «Про звернення громадян» № 393/96-ВР від 02.10.96 р.;
 6. Закон України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010р.;
 7. Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 № 312 “Про затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії”
 8. Постанова НКРЕКП від 27.12.2017 № 1469 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу”
 9. Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 № 307 “Про затвердження Правил ринку”;
 10. Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 № 309 “Про затвердження Кодексу системи передачі”
 11. Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 № 311 “Про затвердження Кодексу комерційного обліку електричної енергії”
 12. Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 № 310 “Про затвердження Кодексу систем розподілу”
 13. Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 № 308 “Про затвердження Правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку”;
 14. Постанова НКРЕКП від 12.06.2018 № 375 “Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання”;
 15. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 р. № 117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги»;;
 16. Постанова Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики, від 27.02.2014 року №170, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 26.05.2014 року за №539/25316, «Про затвердження Порядку продажу, обліку та розрахунків за електричну енергію, що вироблена з енергії сонячного випромінювання об’єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств»;
 17. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива»;
 18. Положення про Інформаційно-консультаційний центр по роботі із споживачами електричної енергії, затверджене Постановою НКРЕ від 12 березня 2009 року № 299.